درمانگاه شهرداری منطقه 17

نام مرکز
درمانگاه شهرداری منطقه 17
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن درمانگاه شهرداری منطقه 17
خيابان ابوذر ، خ شهيد فيروزی، روبروی پارک شهيد گمنام - 55711213(021)
تلفن درمانگاه شهرداری منطقه 17
آدرس درمانگاه شهرداری منطقه 17
خيابان ابوذر ، خ شهيد فيروزی، روبروی پارک شهيد گمنام
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه