درمانگاه شبانه روزی ندا

نام مرکز
درمانگاه شبانه روزی ندا
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن درمانگاه شبانه روزی ندا
، کامرانیه، چیذر، میدان ندا، بلوار عسگری، کلینیک ندا - 22230729(021) - 22219583(021) - 22671267(021)
تلفن درمانگاه شبانه روزی ندا
آدرس درمانگاه شبانه روزی ندا
، کامرانیه، چیذر، میدان ندا، بلوار عسگری، کلینیک ندا
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه