درمانگاه سازمان تامین اجتماعی شعبه 2

نام مرکز
درمانگاه سازمان تامین اجتماعی شعبه 2
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن درمانگاه سازمان تامین اجتماعی شعبه 2
خیابان کارگر، بعد از میدان قزوین، کوچه نور کامی پ19 - 55410588(021)
تلفن درمانگاه سازمان تامین اجتماعی شعبه 2
آدرس درمانگاه سازمان تامین اجتماعی شعبه 2
خیابان کارگر، بعد از میدان قزوین، کوچه نور کامی پ19
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی