درمانگاه خیریه ی ایران خودرو

نام مرکز
درمانگاه خیریه ی ایران خودرو
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن درمانگاه خیریه ی ایران خودرو
شهرک پیکانشهر - 48905916(021)
تلفن درمانگاه خیریه ی ایران خودرو
آدرس درمانگاه خیریه ی ایران خودرو
شهرک پیکانشهر
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی