درمانگاه بهرامی -تامین اجتماعی

نام مرکز
درمانگاه بهرامی -تامین اجتماعی
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن درمانگاه بهرامی -تامین اجتماعی
نو ، دماوند، خیابان شهید کیانی - 4 الی 77547971(021)
تلفن درمانگاه بهرامی -تامین اجتماعی
آدرس درمانگاه بهرامی -تامین اجتماعی
نو ، دماوند، خیابان شهید کیانی
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

مراکز درمانی مشابه