درمانگاه اقاقیا

نام مرکز
درمانگاه اقاقیا
استان/شهر
تهران / تهران
آدرس و تلفن درمانگاه اقاقیا
شهرک راه آهن ـ بلوار كاج ـ خيابان اقاقيا - 44702300(021)
تلفن درمانگاه اقاقیا
آدرس درمانگاه اقاقیا
شهرک راه آهن ـ بلوار كاج ـ خيابان اقاقيا
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

مراکز درمانی مشابه

ایران هرنی