آزمایشگاه پاتوبیولوژی پژوهش

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پژوهش

استان تهران - شهر تهران
(755 بازدید)
نام آزمایشگاه
آزمایشگاه پاتوبیولوژی پژوهش
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
شهرک اکباتان، فاز 2، مجتمع گلها

آزمایشگاه پاتوبیولوژی پژوهش

تلفن
آدرس
شهرک اکباتان، فاز 2، مجتمع گلها
هیچ نظری ثبت نشده.

آزمایشگاه های مشابه