آزمایشگاه پاتوبیولوژی بقراط

آزمایشگاه پاتوبیولوژی بقراط

استان تهران - شهر تهران
(2026 بازدید)
نام آزمایشگاه
آزمایشگاه پاتوبیولوژی بقراط (Boghrat Pathobiology Laboratory)
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
خیابان پیروزی، روبروی خیابان پنجم نیروی هوایی، ساختمان گلبرگ، طبقه اول

آزمایشگاه پاتوبیولوژی بقراط

تلفن
آدرس
خیابان پیروزی، روبروی خیابان پنجم نیروی هوایی، ساختمان گلبرگ، طبقه اول
هیچ نظری ثبت نشده.

آزمایشگاه های مشابه