آزمایشگاه بیمارستان آراد

آزمایشگاه بیمارستان آراد

استان تهران - شهر تهران
(2006 بازدید)
نام آزمایشگاه
آزمایشگاه بیمارستان آراد
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
خیابان شریعتی، خیابان سمیه، چهارراه بهار

آزمایشگاه بیمارستان آراد

تلفن
آدرس
خیابان شریعتی، خیابان سمیه، چهارراه بهار
هیچ نظری ثبت نشده.

آزمایشگاه های مشابه