آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

استان تهران - شهر تهران
(312 بازدید)
نام آزمایشگاه
آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
بلوار کشاورز، بین کارگر و جمالزاده، پلاک 93

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تلفن
آدرس
بلوار کشاورز، بین کارگر و جمالزاده، پلاک 93
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

آزمایشگاه های مشابه

ایران هرنی