آزمایشگاه پاتوبیولوژی سروش

آزمایشگاه پاتوبیولوژی سروش

استان تهران - شهر تهران
(866 بازدید)
نام آزمایشگاه
آزمایشگاه پاتوبیولوژی سروش
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
خيابان پيروزي، نرسيده به چهارراه كـوكاكولا، مقابل كارخـانه فيـلكو، پلاك 394

آزمایشگاه پاتوبیولوژی سروش

تلفن
آدرس
خيابان پيروزي، نرسيده به چهارراه كـوكاكولا، مقابل كارخـانه فيـلكو، پلاك 394
هیچ نظری ثبت نشده.

آزمایشگاه های مشابه