آزمایشگاه پاتوبیولوژی دی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دی

استان تهران - شهر تهران
(323 بازدید)
نام آزمایشگاه
آزمایشگاه پاتوبیولوژی دی
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
نازي آباد، بازار دوم، اول مدائن

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دی

تلفن
آدرس
نازي آباد، بازار دوم، اول مدائن
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

آزمایشگاه های مشابه

ایران هرنی