آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

استان تهران - شهر تهران
(320 بازدید)
نام آزمایشگاه
آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
خیابان ولی عصر - بالاتر از چهارراه پارک وی - روبروی بانک صنعت و معدن - پلاک 2800

آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی

آدرس
خیابان ولی عصر - بالاتر از چهارراه پارک وی - روبروی بانک صنعت و معدن - پلاک 2800
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

آزمایشگاه های مشابه

ایران هرنی