آزمایشگاه درمانگاه مرکزی تهرانپارس

آزمایشگاه درمانگاه مرکزی تهرانپارس

استان تهران - شهر تهران
(697 بازدید)
نام آزمایشگاه
آزمایشگاه درمانگاه مرکزی تهرانپارس
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
نو-جنب تعمیرگاه مرکزی آزمایش-اول خیابان ابوریحان

آزمایشگاه درمانگاه مرکزی تهرانپارس

آدرس
نو-جنب تعمیرگاه مرکزی آزمایش-اول خیابان ابوریحان
هیچ نظری ثبت نشده.

آزمایشگاه های مشابه