آزمایشگاه درمانگاه مرکزی آهنگ

آزمایشگاه درمانگاه مرکزی آهنگ

استان تهران - شهر تهران
(738 بازدید)
نام آزمایشگاه
آزمایشگاه درمانگاه مرکزی آهنگ
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
بلوار ابوذر-بلوار 45 متری آهنگ-نرسیده به دانشگاه آزاد واحد جنوب-پلاک 296

آزمایشگاه درمانگاه مرکزی آهنگ

آدرس
بلوار ابوذر-بلوار 45 متری آهنگ-نرسیده به دانشگاه آزاد واحد جنوب-پلاک 296
هیچ نظری ثبت نشده.

آزمایشگاه های مشابه