آزمایشگاه بیمارستان پارس

آزمایشگاه بیمارستان پارس

استان تهران - شهر تهران
(965 بازدید)
نام آزمایشگاه
آزمایشگاه بیمارستان پارس
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
بلوار کشاورز، بیمارستان پارس

آزمایشگاه بیمارستان پارس

آدرس
بلوار کشاورز، بیمارستان پارس
هیچ نظری ثبت نشده.

آزمایشگاه های مشابه