آزمایشگاه امیرکبیر

آزمایشگاه امیرکبیر

استان تهران - شهر تهران
(618 بازدید)
نام آزمایشگاه
آزمایشگاه امیرکبیر
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
ابتداي جاده ساوه، چهارراه يافت آباد، اول بلوارمعلم، پلاك 10

آزمایشگاه امیرکبیر

تلفن
آدرس
ابتداي جاده ساوه، چهارراه يافت آباد، اول بلوارمعلم، پلاك 10
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

آزمایشگاه های مشابه

ایران هرنی