آزمایشگاه افسریه

آزمایشگاه افسریه

استان تهران - شهر تهران
(638 بازدید)
نام آزمایشگاه
آزمایشگاه افسریه
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
خیابان افسریه، 20 متری فروردین، 15 متری دوم، پ147، ابتدای خیابان 29

آزمایشگاه افسریه

تلفن
آدرس
خیابان افسریه، 20 متری فروردین، 15 متری دوم، پ147، ابتدای خیابان 29
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

آزمایشگاه های مشابه

ایران هرنی