آزمایشگاه ابن سینا

آزمایشگاه ابن سینا

استان تهران - شهر تهران
(676 بازدید)
نام آزمایشگاه
آزمایشگاه ابن سینا
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
خیابان شریعتی، ابتدای خ مطهری، پ 13

آزمایشگاه ابن سینا

تلفن
آدرس
خیابان شریعتی، ابتدای خ مطهری، پ 13
هیچ نظری ثبت نشده.
محک

آزمایشگاه های مشابه

ایران هرنی