هموروئید (بواسیر) - Hemorrhoids

نام بیماری
هموروئید (بواسیر)
نام انگلیسی
Hemorrhoids
تعریف

هموروئید یا بواسیر به التهاب و اتساع وریدی در ناحیه مقعد و یا قسمت تحتانی رکتوم گفته می شود. معمولاً هموروئید در نتیجه ی سفت شدن مدفوع در زمان خروج و یا فشار افزایش یافته بر شبکه وریدی هموروئیدی در طول بارداری می باشد. هموروئید یکی از معمول ترین بیماری هاست. از سن 50 سالگی در حدود نیمی از بزرگسالان خارش، ناراحتی و خونریزی از این ناحیه را تجربه می کنند که نشانه هایی از حضور هموروئید هستند.

پزشکان مرتبط