دکتر ساسان سعیدفر

دکتر ساسان سعیدفر

متخصص جراحی عمومی
استان اصفهان - شهر اصفهان
نام و نام خانوادگی
دکتر ساسان سعیدفر (Dr. Sasan Saeidfar)
تخصص
متخصص جراحی عمومی
توضیحات
دکتر ساسان سعیدفر متخصص جراحی عمومی در شهر اصفهان هستند.
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی