214 متخصص جراحی عمومی ثبت شده
مرتب سازی

پیشنهاد ایران درمان

فلوشیپ جراحی درون بین (لاپاراسکوپی)
تهران
فلوشیپ جراحی دست
تهران
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
فلوشیپ جراحی روده بزرگ (جراحی کولورکتال)
شهريار
متخصص جراحی عمومی
يزد
فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی
تهران
متخصص جراحی عمومی
يزد
فلوشیپ جراحی درون بین (لاپاراسکوپی)
يزد
متخصص جراحی عمومی
يزد
فوق تخصص جراحی قلب و عروق
تهران
ایران هرنی