دکتر مینا سلطانیان زاده

دکتر مینا سلطانیان زاده

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
استان یزد - شهر يزد
نام و نام خانوادگی
دکتر مینا سلطانیان زاده (Dr. Mina Soltaniyan Zadeh)
تخصص
متخصص دندانپزشکی ترمیمی
توضیحات
دکتر مینا سلطانیان زاده متخصص دندانپزشکی ترمیمی در شهر یزد هستند.
استان
یزد
شهر
يزد
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی