دکتر مهتاب اردوئی

دکتر مهتاب اردوئی

فوق تخصص بیماری‌های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان (اندوکرینولوژی کودکان)
استان یزد - شهر يزد
نام و نام خانوادگی
دکتر مهتاب اردوئی (Dr. Mahtab Orduei)
تخصص
متخصص بیماریهای کودکان (اطفال)
فوق تخصص / فلوشیپ
فوق تخصص بیماری‌های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان (اندوکرینولوژی کودکان)
توضیحات
دکتر مهتاب اردوئی بیماری‌های غدد درون ریز و متابولیسم کودکان (اندوکرینولوژی کودکان) در شهر یزد هستند.
استان
یزد
شهر
يزد
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی