دکتر آرزو صفاآبادی

دکتر آرزو صفاآبادی

متخصص بیماریهای کودکان (اطفال)
استان خوزستان - شهر اهواز
نام و نام خانوادگی
دکتر آرزو صفاآبادی (Dr. Arezu Safa Abadi)
تخصص
متخصص بیماریهای کودکان (اطفال)
توضیحات
دکتر آرزو صفاآبادی متخصص بیماریهای کودکان (اطفال) در شهر اهواز هستند.
استان
خوزستان
شهر
اهواز
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی