دکتر منور نصیرزاده تبریزی

دکتر منور نصیرزاده تبریزی

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
استان گلستان - شهر گرگان
نام و نام خانوادگی
دکتر منور نصیرزاده تبریزی (Dr. Monavar Nasirzadeh Tabrizi)
تخصص
متخصص دندانپزشکی ترمیمی
توضیحات
دکتر منور نصیرزاده تبریزی متخصص دندانپزشکی ترمیمی در شهر گرگان هستند.
استان
گلستان
شهر
گرگان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی