دکتر مریم هزارجریبی

دکتر مریم هزارجریبی

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
استان خراسان رضوی - شهر مشهد
نام و نام خانوادگی
دکتر مریم هزارجریبی (Dr. Maryam Hezarjaribi)
تخصص
متخصص دندانپزشکی ترمیمی
توضیحات
دکتر مریم هزارجریبی متخصص دندانپزشکی ترمیمی در شهر مشهد هستند.
استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی