دکتر مریم السادات نیکو

دکتر مریم السادات نیکو

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
استان هرمزگان - شهر بندرعباس
نام و نام خانوادگی
دکتر مریم السادات نیکو (Dr. Maryam Sadat Niku)
تخصص
متخصص دندانپزشکی ترمیمی
توضیحات
دکتر مریم السادات نیکو متخصص دندانپزشکی ترمیمی در شهر بندرعباس هستند.
استان
هرمزگان
شهر
بندرعباس
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

دکتر یزدان شناس