دکتر مرضیه نجاتی فرد

دکتر مرضیه نجاتی فرد

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
استان تهران - شهر تهران
نام و نام خانوادگی
دکتر مرضیه نجاتی فرد (Dr. Marziye Nejatifard)
تخصص
متخصص دندانپزشکی ترمیمی
توضیحات
دکتر مرضیه نجاتی فرد متخصص دندانپزشکی ترمیمی در شهر تهران هستند.
استان
تهران
شهر
تهران
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی