دکتر محدثه ابوحیدری

دکتر محدثه ابوحیدری

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
استان كرمان - شهر كرمان
نام و نام خانوادگی
دکتر محدثه ابوحیدری (Dr. Mohadeseh Abuheydari)
تخصص
متخصص دندانپزشکی ترمیمی
توضیحات
دکتر محدثه ابوحیدری متخصص دندانپزشکی ترمیمی در شهر کرمان هستند.
استان
كرمان
شهر
كرمان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی