دکتر فرانک سلگی

دکتر فرانک سلگی

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
استان كردستان - شهر سنندج
نام و نام خانوادگی
دکتر فرانک سلگی (Dr. Faranak Solgi)
تخصص
متخصص دندانپزشکی ترمیمی
توضیحات
دکتر فرانک سلگی متخصص دندانپزشکی ترمیمی در شهر سنندج هستند.
استان
كردستان
شهر
سنندج
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی