دکتر فاطمه شهریاری

دکتر فاطمه شهریاری

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
استان خوزستان - شهر اهواز
نام و نام خانوادگی
دکتر فاطمه شهریاری (Dr. Fatemeh Shahriari)
تخصص
متخصص دندانپزشکی ترمیمی
توضیحات
دکتر فاطمه شهریاری متخصص دندانپزشکی ترمیمی در شهر اهواز هستند.
استان
خوزستان
شهر
اهواز
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

دکتر یزدان شناس