دکتر فاطمه اسحقی گرجی

دکتر فاطمه اسحقی گرجی

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
استان خراسان شمالی - شهر بجنورد
نام و نام خانوادگی
دکتر فاطمه اسحقی گرجی (Dr. Fateme Eshaghi Gorji)
تخصص
متخصص دندانپزشکی ترمیمی
توضیحات
دکتر فاطمه اسحقی گرجی متخصص دندانپزشکی ترمیمی در شهر بجنورد هستند.
استان
خراسان شمالی
شهر
بجنورد
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی