دکتر عاطفه عطوفی نجف آبادی

دکتر عاطفه عطوفی نجف آبادی

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
استان سیستان و بلوچستان - شهر زاهدان
نام و نام خانوادگی
دکتر عاطفه عطوفی نجف آبادی (Dr. Atefeh Otufi Najafabadi)
تخصص
متخصص دندانپزشکی ترمیمی
توضیحات
دکتر عاطفه عطوفی نجف آبادی متخصص دندانپزشکی ترمیمی در شهر زاهدان هستند.
استان
سیستان و بلوچستان
شهر
زاهدان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

دکتر یزدان شناس