دکتر سوگل نژادکریمی

دکتر سوگل نژادکریمی

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
استان تهران - شهر تهران
نام و نام خانوادگی
دکتر سوگل نژادکریمی (Dr. Sogol Nezhad Karimi)
تخصص
متخصص دندانپزشکی ترمیمی
توضیحات
دکتر سوگل نژادکریمی متخصص دندانپزشکی ترمیمی در شهر تهران هستند.
استان
تهران
شهر
تهران
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی