دکتر سعیده اصدق

دکتر سعیده اصدق

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
استان آذربايجان شرقی - شهر تبريز
نام و نام خانوادگی
دکتر سعیده اصدق (Dr. Saeideh Asdagh)
تخصص
متخصص دندانپزشکی ترمیمی
توضیحات
دکتر سعیده اصدق متخصص دندانپزشکی ترمیمی در شهر تبریز هستند.
استان
آذربايجان شرقی
شهر
تبريز
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی