دکتر سارا خالقی

دکتر سارا خالقی

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
استان تهران - شهر تهران
نام و نام خانوادگی
دکتر سارا خالقی (Dr. Sara Khaleghi)
تخصص
متخصص دندانپزشکی ترمیمی
توضیحات
دکتر سارا خالقی متخصص دندانپزشکی ترمیمی در شهر تهران هستند.
استان
تهران
شهر
تهران
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی