دکتر رؤیا امیری دلوئی

دکتر رؤیا امیری دلوئی

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
استان خراسان شمالی - شهر بجنورد
نام و نام خانوادگی
دکتر رؤیا امیری دلوئی (Dr. Roya Amiri Deludi)
تخصص
متخصص دندانپزشکی ترمیمی
توضیحات
دکتر رؤیا امیری دلوئی متخصص دندانپزشکی ترمیمی در شهر بجنورد هستند.
استان
خراسان شمالی
شهر
بجنورد
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی