دکتر حسنا ابراهیمی زاده

دکتر حسنا ابراهیمی زاده

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
استان همدان - شهر همدان
نام و نام خانوادگی
دکتر حسنا ابراهیمی زاده (Dr. Hosna Ebrahimi Zadeh)
تخصص
متخصص دندانپزشکی ترمیمی
توضیحات
دکتر حسنا ابراهیمی زاده متخصص دندانپزشکی ترمیمی در شهر همدان هستند.
استان
همدان
شهر
همدان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی