دکتر بهاره عسگرتوران

دکتر بهاره عسگرتوران

متخصص دندانپزشکی ترمیمی
استان همدان - شهر همدان
نام و نام خانوادگی
دکتر بهاره عسگرتوران (Dr. Bahareh Asgar Turan)
تخصص
متخصص دندانپزشکی ترمیمی
توضیحات
دکتر بهاره عسگرتوران متخصص دندانپزشکی ترمیمی در شهر همدان هستند.
استان
همدان
شهر
همدان
امتیازی ثبت نشده.
هیچ نظری ثبت نشده.

پیشنهاد ایران درمان

ایران هرنی