روده: 3 مطلب
مرتب سازی
14 تیر 1399
سندرم روده تحریک پذیر (Irritable bowel syndrome) یا آی بی اس که به عنوان روده اسپاسمی نیز شناخته میش...
14 تیر 1399
بیماری کرون (Crohn’s disease) در هر بخشی از روده ممکن است اتفاق بیفتد. التهاب نشی از این حالت...
28 دی 1398
روده بخش اعظم دستگاه گوارش را تشکیل میدهد. بیشتر فرایند گوارش در روده کوچک اتفاق می افتد در حالی که...