بیماری های مفاصل و استخوان: 19 مطلب
مرتب سازی
28 دی 1398
پوکی استخوان، استخوانها را ضعیف نموده و ریسک شکستگی استخوان را افزایش می دهد. برخی شکستگی ها می توان...
28 دی 1398
 آرتریت روماتوئید (به انگلیسی: Rheumatoid arthritis) یا روماتیسم مفصلی یک بیماری سیستمیک ، خود...
28 دی 1398
به صدا درآوردن مفاصل ،به نوعی بازی کردن با مفاصل است که باعث تولید صدای شکستگی و ترک خوردگی می شود ....
28 دی 1398
بسیاری از بیماریها و وضعیتهای پزشکی ممکن است موجب درد استخوان فک شوند. برخی انواع درد فک ممکن است به...
28 دی 1398
اگر به کف پا نگاه کنید، متوجه یک انحنا به سمت داخل در میانه آن میشوید که به قوس کف پا (arch) شناخته...
28 دی 1398
عفونت قارچی ناخن پا قارچهای میکروسکپی میتوانند از طریق ترک یا شکستگی ناخن، به زیر ناخن شما پناه ب...
آتیه غرب