انجمن علمی کولوپروکتولوژی ایران

انجمن علمی کولوپروکتولوژی ایران

انجمن علمی
استان تهران - شهر تهران
(672 بازدید)
نام مرکز
انجمن علمی کولوپروکتولوژی ایران
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
خیابان زرتشت غربی، کوچه پنجم، کوچه شهید اسماعیل زاده علی شاهی (مغان)، شماره 6

انجمن علمی کولوپروکتولوژی ایران

تلفن
2 الی 44333041(021)
آدرس
خیابان زرتشت غربی، کوچه پنجم، کوچه شهید اسماعیل زاده علی شاهی (مغان)، شماره 6

مراکز مشابه