انجمن علمی ارتوپدی جراحان مفصل ران ایران

انجمن علمی ارتوپدی جراحان مفصل ران ایران

انجمن علمی
استان تهران - شهر تهران
(976 بازدید)
نام مرکز
انجمن علمی ارتوپدی جراحان مفصل ران ایران
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
خیابان دکتر شریعتی، پل رومی، خیابان شریفی منش بن بست آذر، مرکز عالی جراحی ارتوپدی آموزشی اختر

انجمن علمی ارتوپدی جراحان مفصل ران ایران

تلفن
22606614(021)
آدرس
خیابان دکتر شریعتی، پل رومی، خیابان شریفی منش بن بست آذر، مرکز عالی جراحی ارتوپدی آموزشی اختر

مراکز مشابه

دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)