انجمن علمی پیوند مغز و استخوان ایران

انجمن علمی پیوند مغز و استخوان ایران

انجمن علمی
استان تهران - شهر تهران
(656 بازدید)
نام مرکز
انجمن علمی پیوند مغز و استخوان ایران
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
خ كارگرشمالي – بيمارستان شريعتي – بخش پيوندمغز استخوان

انجمن علمی پیوند مغز و استخوان ایران

تلفن
88004140(021)
آدرس
خ كارگرشمالي – بيمارستان شريعتي – بخش پيوندمغز استخوان

مراکز مشابه