انجمن علمی پزشکی خواب ایران

انجمن علمی پزشکی خواب ایران

انجمن علمی
استان تهران - شهر تهران
(769 بازدید)
نام مرکز
انجمن علمی پزشکی خواب ایران
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
– خیابان استاد شهید مطهری -خیابان شهید یوسفیان شماره 42 - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی نور- طبقه دوم، انجمن پزشكی خواب ایران

انجمن علمی پزشکی خواب ایران

تلفن
88449045(021)
آدرس
– خیابان استاد شهید مطهری -خیابان شهید یوسفیان شماره 42 - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی نور- طبقه دوم، انجمن پزشكی خواب ایران

مراکز مشابه