انجمن علمی پزشکان ورزشی ایران

انجمن علمی پزشکان ورزشی ایران

انجمن علمی
استان تهران - شهر تهران
(517 بازدید)
نام مرکز
انجمن علمی پزشکان ورزشی ایران
استان
تهران
شهر
تهران

انجمن علمی پزشکان ورزشی ایران

تلفن

مراکز مشابه

دکتر آرمان طاهری، فلو شیپ درد، اینترونشنیست (درمان دردهای بعد از عمل جراحی کمر، درد صورت و سر درد)
دکتر طاهری