انجمن علمی نفرولوژی ایران

انجمن علمی نفرولوژی ایران

انجمن علمی
استان تهران - شهر تهران
(654 بازدید)
نام مرکز
انجمن علمی نفرولوژی ایران
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
بلوار كشاورز - دكتر محمد قريب – شهيد طوسي – پلاك 77 واحد 12

انجمن علمی نفرولوژی ایران

تلفن
66430849(021)
آدرس
بلوار كشاورز - دكتر محمد قريب – شهيد طوسي – پلاك 77 واحد 12

مراکز مشابه