انجمن علمی مولتیپل اسکلروز ایران

انجمن علمی مولتیپل اسکلروز ایران

انجمن علمی
استان تهران - شهر تهران
(302 بازدید)
نام مرکز
انجمن علمی مولتیپل اسکلروز ایران
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، خیابان محمد شمس، پلاک۳۵

انجمن علمی مولتیپل اسکلروز ایران

تلفن
9 الی 66953907(021) - 8 الی 66951187(021)
آدرس
خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، خیابان محمد شمس، پلاک۳۵
محک

مراکز مشابه

ایران هرنی