انجمن علمی مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران

انجمن علمی مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران

انجمن علمی
استان تهران - شهر تهران
(580 بازدید)
نام مرکز
انجمن علمی مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران
استان
تهران
شهر
تهران
آدرس
بیمارستان امام خمینی، بخش خون

انجمن علمی مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران

تلفن
29566692(021)
آدرس
بیمارستان امام خمینی، بخش خون

مراکز مشابه